Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem podanych danych osobowych jest Mok Yok IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000508466, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 złotych, NIP: 8971798401, REGON: 022405560 (dalej: Administrator).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach i przez następujące okresy:

 1. W celu kontaktu z Tobą w odpowiedzi na skierowane przez Ciebie zapytanie, do czasu zamknięcia Twojego zgłoszenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes Administratora). Po udzieleniu odpowiedzi dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, jeśli wyrazisz na to zgodę – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – w tym przypadku dane osobowe przetwarzamy przez rok lub do momentu skutecznego wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzanych danych.

 3. Jeśli wyrazisz wolę zawarcia z nami Umowy – w celu przeprowadzenia działań przed zawarciem umowy lub w związku z zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w tym przypadku dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do wykonania umowy lub do czasu jej zakończenia.

 4. Dane mogą być przez nas przetwarzane również w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora w związku z powyżej wskazanymi celami przetwarzania, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane w tym celu mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z ww. celami, a jeśli zostanie wszczęty spór, w ramach którego przetwarzanie tych danych będzie konieczne – do czasu zakończenia sporu.

Odbiorcami danych mogą być odpowiednie organy państwowe działające na podstawie powszechnie obowiązującego prawa. Twoje dane mogą być również przekazywane:

 1. podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług zewnętrznych – pamiętaj jednak, że takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniem,

 2. spółkom wchodzącym w skład grupy kapitałowej CCIG Group:

  1. CCIG Group sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33,

  2. Call Center Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130), przy ul. Rzeźniczej 32/33,

  3. Call Center Dynamic Sales S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33,

  4. Call Center Finance sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33,

  5. CCIG BPO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33,

  6. Unique People sp. z o.o.z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33,

  7. Mok Yok IT sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33,

  8. CCIG MED sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (50-130) przy ul. Rzeźniczej 32/33.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich w kontekście infrastruktury informatycznej, z której korzysta Administrator. W przypadkach wskazanego przekazania stosowane są odpowiednie i właściwe zabezpieczenia wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Twoje dane mogą być przekazywane naszym kontrahentom, na rzecz których będziesz wykonywać zadania (np. w celu utworzenia niezbędnych kont w systemach informatycznych kontrahenta).

Jeśli uczestniczysz w naszym procesie rekrutacyjnym musisz wiedzieć, że do prowadzenia rozmów wykorzystujemy platformę Google Meet. Zapoznaj się z Polityką Prywatności oraz Warunkami korzystania z usług Google Meet dostępną TUTAJ.

Przysługuje Ci prawo do dostępu do treści danych, ich poprawiania, usunięcia, przenoszenia danych oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, gdy:

 1. przetwarzanie to odbywa się w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego – jeśli skorzystasz z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu,

 2. przetwarzanie to odbywa się w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – jeśli skorzystasz z tego prawa, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie wykazać, iż istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, nadrzędne wobec wskazanych przez Ciebie interesów, praw lub wolności.

Ponadto, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez uszczerbku dla czynności przetwarzania dokonanych przed wycofaniem zgody.

Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: info@mokyokit.com.

Informacje o plikach cookies

Nasza Strona korzysta z plików cookies (zwane także jako ciasteczka) w celu usprawnienia jej działania, udostępniania różnego rodzaju narzędzi i funkcjonalności Strony oraz w celu gromadzenia ogólnych danych statystycznych. Chcemy Cię również poinformować, że pliki cookies nie identyfikują Twoich Danych Osobowych. W każdym czasie możesz dostosować ustawienia plików cookies do swoich potrzeb. Możesz to zrobić w ustawieniach swojej przeglądarki. Więcej informacji o zmianie ustawień znajdziesz na stronach dostawców poszczególnych przeglądarek internetowych np.:


Pamiętaj jednak, że zmiany w ustawieniach plików cookies mogą wpłynąć na działanie przeglądanej strony. Wykorzystujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:


Pliki cookies nie wpływają na zmianę konfiguracji urządzenia, z którego korzystasz. Ułatwiają one dostosowanie przeglądanych treści do oczekiwań użytkowników i ich preferencji np. wersji językowej, odpowiedniego wyświetlenia strony na urządzeniu, zainteresowań czy indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane do uwierzytelniania umożliwiają np. łatwe wypełnianie formularzy lub logowanie.

Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez dodatkowe usługi dostarczane przez dostawców zewnętrznych zaimplementowane na naszej Stronie, opisane poniżej.


Na naszej Stronie wykorzystujemy następujące funkcjonalności dostarczane przez dostawców zewnętrznych, w ramach których mogą być przetwarzane dane analityczne i dotyczące twojego urządzenia:


Google Analytics – w związku z tą usługą witryna zamieszcza w komputerze użytkownika kod zliczający umożliwiający zbieranie danych o użytkownikach.


W związku z powyższymi usługami jesteśmy stroną umowy z Google Ireland Limited i używamy mechanizmu anonimizacji numeru IP użytkownika. Zasady prywatności w ramach usług Google opisano pod tym linkiem https://policies.google.com/privacy?hl=pl


W każdej chwili możesz sprzeciwić się zbieraniu danych przez ww. usługi na przykład poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie cookies.